Krijg ik mijn te veel betaalde sociale premies terug van de fiscus?

Een werknemer heeft naast zijn baan in onze bv een baan bij een andere onderneming. Op die manier werkt hij fulltime. Ik vroeg me af hoe het zit met de sociale premies die ik voor deze werknemer afdraag. Gebeurt dat nu niet dubbelop?

Antwoord

10 april 2015

Als werkgever draait u vrijwel volledig op voor de premies voor de werknemersverzekeringen, die naast de volksverzekering bestaan. Het gaat dan om premies voor de verzekeringen tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De premies berekent u over het brutoloon, inclusief loon in natura, minus aftrekposten zoals een pensioenpremie. Dit is de grondslag voor alle loonheffingen sinds de invoering van het uniform loonbegrip.

Situatie

Als uw werknemer een aanvullende uitkering ontvangt of, zoals in uw geval, een tweede baan heeft naast die bij u, kan het zijn dat het totale premieloon van een werknemer boven het maximumpremieloon uitkomt. Daardoor kan het inderdaad zijn dat u te veel sociale premies betaalt. Als deze situatie zich voordoet, betaalt de fiscus dit overschot automatisch het volgende kalenderjaar aan u terug.

Verrekenen

Voor de grondslag van de sociale premies geldt een maximumpremieloon van € 50.853 per jaar, oftewel € 4.237,75 per maand. Over het loon daarboven draagt u geen premies werknemersverzekeringen af en bouwt de werknemer dus ook geen uitkeringsrechten op.Liggen de inkomsten van de werknemer boven dit bedrag, dan heeft u inderdaad te veel premies werknemersverzekeringen betaald en heeft u recht op een teruggaaf. U mag de te veel betaalde premies niet zelf verrekenen met uw loonaangifte.

Franchise

De Belastingdienst betaalt u namelijk het te veel betaalde terug. Let wel dat dit pas na dit jaar zal zijn, dus in 2014. De Belastingdienst kan logischerwijs pas na afloop van dit kalenderjaar aan de hand van alle ingediende aangiftes berekenen wat er te veel is betaald.Eerst bepaalt de Belastingdienst per werknemer het totale premieloon waarover u en eventuele andere werkgever(s) premies werknemersverzekeringen hebben betaald. Voor de werkloosheidsverzekering betaalt u onder meer de premie WW-AWF. Voorheen hoefde u over een deel van het premieloon geen premie WW-AWF te betalen. Deze franchise is sinds dit jaar komen te vervallen.

Bijbetalen

De fiscus kijkt vervolgens hoeveel u daadwerkelijk aan premies heeft afgedragen en of dit klopt met de eigen berekeningen. Heeft u te veel betaald, dan krijgt u geld terug. Heeft u juist te weinig afgedragen, dan moet u natuurlijk bijbetalen.

Brief

Als inderdaad blijkt dat u te veel heeft betaald, ontvangt u een brief waarin is aangegeven dat u recht heeft op een teruggaaf. Hierbij ontvangt u van een aantal werknemers tegelijk de specificaties. Mogelijk komt u er door de brief achter dat er in één of meer van uw loonaangiften over het voorbije jaar een fout zit. U moet die dan corrigeren. Zo’n correctie kan tot gevolg hebben dat u recht heeft op een hogere teruggaaf, of dat uw teruggaaf juist te hoog was. Als een van deze situaties zich voordoet, kunt u de Belastingdienst verzoeken om de teruggaaf aan te passen.

Teruggaaf

U kunt ook te maken krijgen met een teruggaaf van te veel betaalde bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ook hier geldt dat als een werknemer meerdere werkgevers heeft, er mogelijk in totaal meer ingehouden en betaald is dan de werknemer maximaal aan bijdrage ZVW moest betalen. 
Net als bij de teruggaaf van premies werknemersverzekeringen kunt u de bijdrage ZVW niet verrekenen met de aanslag, maar krijgt u het te veel betaalde bedrag wel automatisch terug van de Belastingdienst.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Verzekeringen
    • Videocollege 23 minuten

    Zakendoen is risico nemen. Toch zijn er goede manieren te bedenken om risico's terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het sluiten van een uitgekiend pakket aan verzekeringen...

Heeft u een vraag over Verzekeringen?

Jan Timmers

Adviseur financiële administratie en fiscale zaken

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar