Krijgt de werknemer een WW-uitkering als hij door ons ontslagen wordt in zijn proeftijd?

Een werknemer van ons is sinds 1 januari in dienst. Hij heeft een arbeidsovereenkomst van 7 maanden met 1 maand proeftijd. Hij heeft zich gisteren ziek gemeld. Mijn vraag is: krijgt de werknemer een WW-uitkering als hij door ons ontslagen wordt in zijn proeftijd? Werknemer heeft tot 31-11-2016 bij zijn vorige werkgever gewerkt, dus hij is niet binnen 4 weken ziek na zijn vorig dienstverband.

Antwoord

13 februari 2017

Als de werknemer in beginsel recht heeft op een WW-uitkering, omdat hij aan de daarvoor gestelde eisen voldoet (waaronder mede bedoeld een voldoende arbeidsverleden, niet verwijtbaar werkloos etc) maar door zijn ziekte niet aan de sollicitatieplicht kan voldoen, valt hij in beginsel terug op een Ziektewet-uitkering.

Let wel: Als u hem ontslaat tijdens de proeftijd, vermeldt u hierbij dan niet dat dit vanwege de ziekte/ziekmelding is. Zijn er objectieve redenen om hem te ontslaan? Denk bijvoorbeeld aan onvrede over het functioneren in de eerste week, of zijn er mails aan hem gestuurd in die week die de onvrede aangeven? Dit is niet per se noodzakelijk, maar helpt wel bij de (eventuele) onderbouwing dat de opzegging in de proeftijd niets met de ziekte/ziekmelding te maken heeft.

Tot slot de opmerking dat de werkgever - als de werknemer ziek uit dienst gaat en terugvalt op een Ziektewet-uitkering en wellicht later de WIA instroomt - geconfronteerd kan worden met hogere premies. Dit op grond van de wet BeZaVa: de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Dit hangt onder meer af van de omvang van uw onderneming.

--------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Dick van Deventer - Valegis Advocaten

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Proeftijd?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar