Kunnen gedeclareerde kosten uit een eerder jaar nog in de vrije ruimte?

Een werknemer heeft onlangs kosten gedeclareerd. Het gaat om een kilometervergoeding en telefoonkosten. Deze kosten hebben betrekking op 2014 en 2015. Kan ik de kilometervergoeding nog in de vrije ruimte van 2016 meenemen? De telefoonkosten zijn een gerichte vrijstelling, kan ik die van 2014 en 2015 vergoeden?

Antwoord

16 augustus 2016

Kosten voor de werkkostenregeling (WKR) moet u verwerken in het jaar waar ze betrekking op hebben. Wat betreft de telefoonkosten: slechts de kosten voor een zakelijke mobiele telefoon (terbeschikkingstelling) zijn vrijgesteld, onder voorwaarde dat aannemelijk gemaakt kan worden dat deze noodzakelijk is voor de dienstverlening. Vergoeding voor telefoonkosten voor zakelijk gebruik van de privételefoon is geen gerichte vrijstelling binnen de WKR. Voor de reiskosten geldt dat € 0,19 per kilometer is vrijgesteld en dat het bovenmatige deel of aan de vrije ruimte van de WKR toebedeeld kan worden, of wel belast moet worden bij de werknemer. Wordt deze aan de vrije ruimte toegewezen, dan zal dit dus in de betreffende jaren verwerkt moeten gaan worden. U heeft dus de keuze om of de kosten bij de werknemer te belasten of aan de vrije ruimte toe te wijzen. En dat kan per keer dat de kosten worden vergoed. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Gebruikelijkheidstoets
    • Videocollege 6 minuten

    Werkgevers kunnen de vrije ruimte gebruiken om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen  in onbelast loon voor werknemers om te zetten. Bij het als eindheffingsloon...

  • Vrije ruimte
    • Videocollege 6 minuten

    De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers...

Heeft u een vraag over Vrije ruimte?

Jaap Rauw

Meerdere adviseurs

Mazars
Adviseur is nu beschikbaar