Kunnen ingeleende werknemers deelnemen aan de OR en stemmen?

Binnenkort zijn er weer OR-verkiezingen. Nu hebben wij een vraag over kiesgerechtigden. Er werken al enkele jaren een aantal ingeleende werknemers binnen onze organisatie. Hebben zij ook kiesrecht en kunnen zij zich ook kandidaat stellen?

Antwoord

18 oktober 2016

WOR artikel 6 beschijft hoe de OR samengesteld dient te worden. In lid 4 wordt aangegeven dat wanneer bestuurder en OR het er over eens zijn, ingehuurde werknemers ook mogen meedoen. Zowel in actieve als passieve vorm. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor kiesgerechtigd maken van onbetaalde vrijwilligers en religieuzen in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeginrichtingen. Wanneer deze groepen mee mogen kiezen, tellen ze ook mee bij de vaststelling van het aantal medewerkers. Dit is van invloed op hoe groot de OR zal zijn en het behalen van de instellingsgrens van de OR. 

Gebruikelijk is om dit in het reglement op te nemen. Soms wordt dat gedaan met de dubbele termijnen van de 'eigen' medewerkers voor actief en passief kiesgerechtigheid. Let er op dat als iemand een tijdelijke of vaste aanstelling krijgt, dit mogelijk gevolgen heeft; probeer discriminerende voor de groep bepalingen in het reglement weg te nemen.

Als u het niet met elkaar eens bent, kunt u arbitrage vragen door een derde, zoals een bedrijfscommissie. Die zal dan ook de groep 'derden' willen horen. Dat kan de kantonrechter niet. 

Het argument om deze groep mee te laten doen, is dat ze wel de gevolgen van het beleid in de organisatie voelen. Deze groep(en) hebben wel degelijk met de arbeidsomstandigheden in jullie organisatie te maken. Deels hebben ze ook dezelfde arbeidsvoorwaarden. Worden ze uitgenodigd voor eventuele bedrijfsfeesten? Zitten ze aan in het werkoverleg? Mogen ze daar het woord ook voeren? Houd er rekening mee dat gedetacheerden vaak de eersten zijn die verdwijnen bij reorganisaties. Vandaar ook dat ze veelal niet deelnemen in OR'en. Voor de goede werking van de medezeggenschap kan het echter bevorderlijk zijn om hen wel mee te laten doen. Beargumenteer het dus goed als jullie het willen.

Kortom, het is mogelijk maar alleen als zowel de OR als de bestuurder dat wenselijk achten omdat het bevorderlijk is voor de goede invulling van de medezeggenschap. Ze mogen dan stemmen en ze mogen gekozen worden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-verkiezingen?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar