Kunnen we studiekosten bruto vergoeden?

Een nieuwe medewerker krijgt 50% van de studienota vergoed. De overige 50% mag hij in maandgedeelten terugbetalen. Kunnen we de bedragen bruto inhouden? 

Antwoord

26 september 2016

Het is inderdaad mogelijk om brutoloon (bijvoorbeeld vast brutomaandsalaris of bovenwettelijke vakantiedagen) uit te ruilen voor een onbelaste vergoeding of verstrekking (bijvoorbeeld voor studiekosten).

Voor het gebruik maken van een dergelijke cafetariaregeling gelden een aantal voorwaarden:

 • Er moet een reglement zijn voor het cafetariasysteem waarin de voorwaarden worden vastgelegd.
 • Voor het uitruilen mag alleen toekomstig loon worden ingezet. Het loon mag dus nog niet zijn genoten.. 
 • Uitruil moet een tijdelijk karakter hebben.
 • Het jaarloon van de desbetreffende werknemer mag door de uitruil niet onder het minimumloon komen.
 • Afspraken over de uitruil moeten worden vastgelegd in een aanvullende arbeidsovereenkomst.
 • De regeling moet realiteitswaarde hebben. Hiervan is sprake als er een wijziging in de onderlinge rechtsverhouding is aangebracht. Er moet sprake zijn van een wijziging van de overeengekomen beloning. De uitruil van brutoloon moet derhalve gevolgen hebben voor onder andere de opbouw van vakantiebijslag, het uitkeringsdagloon en het pensioengevend loon. Er mag geen sprake zijn van het besteden van loon. 
Er komt dus nogal wat bij kijken om een dergelijke regeling fiscaal juist uit te voeren.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Cafetariaregeling
  • Videocollege 9 minuten

  Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden...

 • Beloningen
  • Videocollege 12 minuten

  In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan...

 • Noodzakelijkheidscriterium
  • Videocollege 7 minuten

  Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke...

Heeft u een vraag over Werkkostenregeling (WKR)?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar