Kunnen we Wajonger werkervaringsplaats bieden met contract voor onbepaalde tijd?

Wij hebben een Wajonger een werkervaringsplaats binnen de organisatie gegeven. Zij heeft nu twee jaarcontracten voor een werkervaringsplaats gehad en is toe aan een contract voor onbepaalde tijd. We weten niet goed hoe we het vorm moet geven qua arbeidscontract. Is het toegestaan om iemand een ervaringsplek voor onbepaalde tijd aan te bieden?

Antwoord

24 november 2016

In dit geval kan een parallel worden getrokken met een zaak van twee jaar geleden. In het kort kwam de conclusie van die uitspraak op het volgende neer:

In beginsel telt een werkervaringsplaats dus niet mee in de ketenregeling. Van belang is daarbij dat er tijdens de werkervaringsplaats nog vaardigheden en verantwoordelijkheden moeten worden opgedaan om uiteindelijk de betreffende functie te kunnen vervullen. Het is als werkgever daarom raadzaam om zowel in de arbeidsovereenkomst als op de werkvloer aandacht te besteden aan dit leerelement zodat het onderscheid met een reguliere arbeidsovereenkomst duidelijk naar voren komt.(Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 22 juli 2014, ECLI(verkort): 2237)

Zolang u kunt aantonen dat nog ervaring wordt opgedaan en de functie nog niet kan worden uitgevoerd, kan sprake zijn van een werkervaringsplek en geldt de ketenregeling niet. Zodra de Wajonger de functie wel volledig kan uitvoeren en u een arbeidsovereenkomst aanbiedt zal ook het minimumloon moeten worden betaald. Een contract voor onbepaalde tijd als werkervaringsplaats kan niet. Waar u mogelijk wel gebruik van kunt maken is de loonkostensubsidie. De wordt betaald als werknemer onder de doelgroep van de Participatiewet valt (en dan doen Wajongers) en de loonwaarde van de werknemer (de waarde van zijn feitelijke prestatie) lager is dan het loon dat moet worden betaald (het minimumloon). Voor het verschil kan een loonkostensubsidie woren verstrekt door de gemeente.

 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Wajong?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar