Kunnen we zonder problemen de leaseauto van werknemers afschaffen?

In verband met het op de balans moeten zetten van de leaseverplichting als schuld, willen wij de leaseauto's afschaffen. De auto's in ons bedrijf zijn niet nodig voor het uit oefenen van de functie en er wordt ook geen eigen bijdrage gevraagd voor privékilometers. Waar moeten wij rekening mee houden?

Antwoord

5 oktober 2016

Als een werkgever eenmaal een leaseauto ter beschikking heeft gesteld aan een medewerker, is het niet eenvoudig om deze leaseauto weer af te nemen. Uit de jurisprudentie volgt dat het werknemersbelang bij gebruik van de leaseauto vaak zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij inneming van de leaseauto.

Los van de toedracht van de wijziging, collectief of individueel, en de juridische grondslag van het voornemen om een leaseauto in te nemen, overwegen veel rechters dat een (eenzijdige) verandering van de gemaakte afspraken over de leaseauto door de werkgever niet toegelaten is. Zelfs niet in de gevallen waarin in de arbeidsovereenkomst of de autoregeling een eenzijdig wijzigingsbeding is opgnomen. In veel rechterlijke uitspraken worden de afspraken over een leaseauto gezien als een (primaire of secundaire) arbeidsvoorwaarde.

Niettemin zijn er wel degelijk uitspraken bekend waarin de rechter een wijziging van de leaseregeling wel heeft toegestaan. In die gevallen – bij  een economische noodzaak, bij langdurige afwezigheid of bij disfunctioneren – is het steeds belangrijk gebleken om de argumenten voor inneming van de leaseauto goed te onderbouwen, waar nodig de ondernemingsraad aan boord te krijgen en om de werknemer op een fatsoenlijke manier tegemoet te komen in het nadeel dat de werknemer lijdt door inneming van zijn leaseauto.

Met andere woorden, de financiele noodzaak voor het afnemen van de leaseauto goed onderbouwen en de werknemer voldoende compensatie geven voor het verlies van de leaseauto. De hoogte van de compensatie zult u individueel met de werknemer moeten afstemmen. Het voor de werknemer geldende normleasebedrag plus een reiskostenvergoeding voor het gebruik van de eigen auto zou u daarbij als uitgangspunt kunnen nemen. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Auto van de zaak?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar