Kunnen wij nulurencontracten gebruiken?

Onze onderneming werkt veel met flexibele krachten. Is het aangaan van een nul-urencontract nog geoorloofd of welke andere opties zijn er?

Antwoord

20 oktober 2015

Het is nog steeds mogelijk om arbeidsovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht (mup) ofwel genoemd 'nulurencontracten' overeen te komen. De arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd mogen nog maar maximaal 24 maanden duren. Er mogen maximaal drie contracten voor bepaalde tijd worden verstrekt. Daarnaast wijs ik u op de aanzegverplichting en transitievergoeding. De transitievergoeding is verschuldigd bij een beëindiging van het dienstverband (op initiatief van de werkgever) van 24 maanden of langer. Ook moet u rekening houden met artikel 7:610b BW. Daarin is opgenomen dat een werknemer bij een inzetbaarheid gedurende een periode deze uren zou kunnen claimen. Eventuele andere mogelijkheden zou uiteraard een klein dienstverband zijn (en de werknemer laten overwerken) of een zogeheten min-max overeenkomst. Overigens speelt dan dezelfde problematiek als hierboven genoemd.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Arbeidsovereenkomst
  • Videocollege 28 minuten

  Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben...

 • WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
  • Videocollege 7 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied...

 • Arboregels voor flexibele werknemers
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar