Kunnen wij te veel betaalde sociale premies terugkrijgen van de fiscus?

Eén van onze werknemers heeft ook een baan bij een andere werkgever om te komen tot een fulltime dienstverband. Onze onderneming draagt sociale premies af voor deze werknemer, maar draagt zijn andere werkgever ook sociale premies af? Dit zou betekenen dat er dubbel op premies afgedragen wordt.

Antwoord

8 april 2015

De premies voor de werknemersverzekeringen, die naast de volksverzekeringen bestaan komen volledig voor rekening van uw onderneming. Het gaat dan om premies voor de verzekeringen tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De premies berekent u over het brutoloon, inclusief loon in natura, minus aftrekposten zoals een pensioenpremie. Dit is de grondslag voor alle loonheffingen sinds de invoering van het uniform loonbegrip.

Overschot

Ontvangt uw werknemer een aanvullende uitkering of, in uw situatie, heeft hij een tweede baan naast zijn huidige baan, kan het zijn dat het totale premieloon van een werknemer boven het maximumpremieloon uitkomt. Het is dan mogelijk dat uw onderneming te veel sociale premies betaalt. In dat geval krijgt uw onderneming het overschot automatisch het volgende kalenderjaar van de Belastingdienst terug.

Grondslag

Voor de grondslag van de sociale premies geldt een maximumpremieloon van € 50.853 per jaar, oftewel € 4.237,75 per maand. Over het loon daarboven draagt u geen premies werknemersverzekeringen af en bouwt de werknemer dus ook geen uitkeringsrechten op. Uw onderneming heeft dus alleen als de inkomsten van de werknemer boven dit bedrag liggen te veel premies werknemersverzekeringen betaald. Dan heeft u recht op een teruggaaf. Het is overigens niet toegestaan de te veel betaalde premies zelf te verrekenen met uw loonaangifte. De fiscus betaalt u namelijk het te veel betaalde terug. Houd er rekening mee dat dit pas in 2014 is. De fiscus kan vanzelfsprekend natuurlijk pas na afloop van dit kalenderjaar aan de hand van alle ingediende aangiftes berekenen wat er te veel is betaald. De Belastingdienst bepaalt eerst per werknemer het totale premieloon waarover uw onderneming en eventuele andere werkgever(s) premies werknemersverzekeringen hebben betaald. Voor de werkloosheidsverzekering betaalt u onder meer de premie WW-AWF. Voorheen hoefde u over een deel van het premieloon geen premie WW-AWF te betalen. Deze franchise is sinds dit jaar komen te vervallen.

Daadwerkelijk

Vervolgens berekent de fiscus hoeveel u daadwerkelijk aan premies heeft afgedragen en of dit klopt met de eigen berekening. Heeft u te weinig afgedragen, dan moet u bijbetalen. Heeft u juist te veel betaald, krijgt u geld terug. In het laatste geval ontvangt u een brief waarin is aangegeven dat u recht heeft op een teruggaaf en de specificaties van een aantal werknemers tegelijk. Het kan zijn dat u sommige loonaangiften moet corrigeren, omdat gebleken is dat er in één of meer van uw aangiften over het voorbije jaar een fout zit. Zo’n correctie kan u recht geven op een hogere teruggaaf, of betekenen dat uw teruggaaf juist te hoog was. Als een van deze situaties zich voordoet, kunt u de Belastingdienst verzoeken om de teruggaaf aan te passen.

Totaal

Daarnaast kunt u ook te maken krijgen met een teruggaaf van te veel betaalde bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Oorzaak hiervan is dat de werknemer meerdere werkgevers heeft. Er is mogelijk in totaal meer ingehouden en betaald dan de werknemer maximaal aan bijdrage ZVW moest betalen. Net als bij de teruggaaf van premies werknemersverzekeringen kunt u de bijdrage ZVW niet verrekenen met de aanslag, maar krijgt uw onderneming het te veel betaalde bedrag automatisch terug van de Belastingdienst.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Verzekeringen
    • Videocollege 23 minuten

    Zakendoen is risico nemen. Toch zijn er goede manieren te bedenken om risico's terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het sluiten van een uitgekiend pakket aan verzekeringen...

Heeft u een vraag over Verzekeringen?

Martin Gast

Financial Planner/Pensioenconsultant

Vido Financial Planning
Adviseur is nu beschikbaar