Loonbelasting afdragen over jubileumuitkering bestemd voor goed doel?

In onze organisatie komt het wel eens voor dat een werknemer zijn jubileumuitkering wil schenken aan een goed doel. Dient er over deze schenking loonbelasting door de werkgever afgedragen te worden of dient er eindheffing toegepast te worden? Het gaat in dit geval over een 12,5-jarig dienstjubileum waarvoor de werknemer € 125,- zal ontvangen.

Antwoord

26 juli 2016

De jubileumuitkering bij 12,5 jaar is in beginsel belast loon. Uiteindelijk gaat de uitkering in kwestie niet naar de werknemer, maar naar een goed doel. Voor de loonheffingen is in dit geval van belang of de werknemer de jubileumuitkering in fiscale zin genoten heeft. Als dit nog niet het geval is, zou de werknemer voorafgaand aan het toekennen, kunnen afzien van de jubileumuitkering en daarbij de wens uitspreken dat de werkgever deze overmaakt aan een goed doel.

Is de uitkering door de werkgever al toegekend en voor de werknemer vorderbaar en inbaar, dan zou gesteld kunnen worden dat de uitkering fiscaal gezien al genoten is en dus verloond moet worden (en loonheffing ingehouden en afgedragen) over de uitkering. Wordt in dat geval de uitkering toch volledig overgemaakt aan het goede doel, dan zou de uitkering gebruteerd moeten worden. Met andere woorden, het is in dergelijke gevallen raadzaam dat de werknemer afziet van de jubileumuitkering voordat deze fiscaal gezien genoten is.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Goede doelen?

Vera Peerdeman

Directeur

Nassau Fundraising
Adviseur is nu beschikbaar