Lopen bestaande premiekortingen door tot het einde van de periode van drie jaar of stopt alles per 1 januari 2017?

Antwoord

13 februari 2017

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is ingevoerd per 2017. Dit LIV heeft geen invloed op de premiekorting die werkgevers nu voor een werknemer mogen toepassen. Het huidige stelsel van premiekortingen wordt per 1 januari 2018 omgezet in loonkostenvoordelen (LKV’s). Ze premiekortingen worden dan allemaal omgezet, er geldt geen overgangsrecht.

Bijlagen bij dit antwoord