Mag bij ziekte minder vakantie- en adv-dagen worden opgebouwd?

In ons bedrijfsreglement staat geen expliciete vermelding dat bij ziekte minder vakantie- en adv-dagen worden opgebouwd. Mag ik dat dan wel toepassen?

Antwoord

7 december 2016

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte in te laten leveren, moet dit expliciet in de cao, arbeidsovereenkomst of verzuimreglement vermeld staan. Anders mag dat niet.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Verlofregelingen?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar