Mag bijtelling worden teruggedraaid?

Sommige van mijn werknemers hebben een auto van de zaak. In verband met privégebruik passen we de bijtelling toe. Nu blijkt dat één van de werknemers minder dan vijfhonderd kilometer privé heeft gereden. Kan de bijtelling dan worden teruggedraaid?

Antwoord

8 april 2015

Als blijkt dat de bijtelling ten onrechte is toegepast, maar u heeft geen ‘Verklaring geen privégebruik auto’, heeft u drie opties om dit te corrigeren:

  1. Uw werknemer overlegt een overtuigende en sluitende rittenadministratie waaruit blijkt dat hij inderdaad minder dan vijfhonderd privékilometers heeft gereden. Vervolgens dient uw bv correctieberichten in over de al verstreken inhoudingtijdvakken waarin de bijtelling onterecht is verwerkt.
  2. Uw werknemer geeft door middel van een bezwaarschrift of een ‘verzoek om ambtshalve vermindering’ bij de Belastingdienst aan dat de bijtelling onterecht was. De werknemer moet daarbij bewijsstukken zoals een rittenadministratie overleggen. De Belastingdienst legt vervolgens een (negatieve) correctieverplichting aan uw onderneming op. Dit is de beste optie.
  3. Een laatste mogelijkheid is dat uw werknemer een lager loon (dus zonder de bijtelling) opgeeft in zijn aangifte inkomstenbelasting, maar wel de daadwerkelijk ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen. De te veel ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt dan met de aanslag inkomstenbelasting verrekend. Als de aanslag inkomstenbelasting over het betreffende jaar al vastgesteld is, kan de werknemer bezwaar maken.

Bewijsstukken

Als bij een loonbelastingcontrole blijkt dat het bewijs onvoldoende of onjuist is geweest, wordt uw onderneming geconfronteerd met een naheffingsaanslag. Het is daarom essentieel dat uw onderneming de door uw werknemer aangeleverde bewijsstukken zorgvuldig in uw loonadministratie bewaart.

Op www.rendement.nl/fatools vindt u een tool voor rittenadministraties voor personenauto’s.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Auto van de zaak?

Martin Gast

Financial Planner/Pensioenconsultant

Vido Financial Planning
Adviseur is nu beschikbaar