Mag de opzegtermijn voor de werkgever worden aangepast?

Wat zijn de voorwaarden voor het verlengen of verkorten van de opzegtermijn voor de werkgever?

Antwoord

7 mei 2019

Bij het opzeggen van het arbeidscontract geldt voor zowel de werkgever als de werknemer een bepaalde opzegtermijn. Voor de werkgever varieert de opzegtermijn van één tot vier maanden, afhankelijk van de lengte van het dienstverband. Soms kan echter een andere opzegtermijn gelden, waarbij het belangrijk is dat aan de bijbehorende voorwaarden is voldaan. Anders gaat in principe de wettelijke opzegtermijn voor de betreffende situatie gelden.

Verkorting van de opzegtermijn voor de werkgever mag alleen worden geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst. Bovendien mag de opzegtermijn voor de werkgever nooit korter zijn dan de termijn voor de werknemer. Verlengen van de opzegtermijn voor de werkgever mag altijd, zolang dit schiftelijk is overeengekomen, bijvoorbeeld in de (collectieve) arbeidsovereenkomst.

Als de werkgever een ontslagvergunning van UWV ontvangt, kan de geldende opzegtermijn wel met één maand worden verkort. Hierbij moet minstens één maand opzegtermijn overblijven, tenzij de minimale opzegtermijn voor de werkgever bij collectieve arbeidsovereenkomst op korter dan één maand is gesteld.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Opzegtermijn?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar