Mag de preventiemedewerker lid zijn van de OR?

De manager heeft aan een OR-lid gevraagd om een aantal taken van de preventiemedewerker te gaan uitvoeren. Mag een preventiemedewerker lid zijn van de OR? En klopt het dat de OR instemming heeft over de preventietaken die de medewerker krijgt? De organisatie heeft momenteel geen preventiemedewerker, de taken worden verdeeld over meerdere werknemers.

Antwoord

22 augustus 2016

Allereerst is het sinds 2006 voor organisaties met meer dan 25 personeelsleden verplicht om een preventiemedewerker te hebben (artikel 13 van de Arbowet). De taken voor deze medewerker zouden in de risico-inventarisatie en -evaluatie terug te vinden moeten zijn. Voor het besluit om de preventietaken over meerdere werknemers te verdelen, is de instemming van de OR nodig. Het betekent namelijk een wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden (artikel 27, 1e lid, onderdeel d).

Per 1 januari 2017 gaat door een wijziging van de Arbowet het instemmingsrecht van de ondernemingsraad ook op de persoon en taken van de preventiemedewerker in. Vooralsnog wordt aangenomen dat het instemmingsrecht niet van toepassing is op de dan al zittende preventiemedewerkers, maar alleen voor nieuw te benoemen preventiemedewerkers. Inderdaad maakt de wet geen uitzondering voor OR-leden op dit gebied; die kunnen gewoon benoemd worden als preventiemedewerker. Het lijkt me van belang dat de ondernemingsraad zich inspant om de nieuw te benoemen preventiemedewerkers goed te laten opleiden, zodat de benoeming meer is dan een wassen neus.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Preventiemedewerker?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar