Mag een werkgever de deelname aan het bedrijfsuitje verplicht stellen?

Antwoord

29 januari 2010

In principe kan een werkgever zijn werknemers verplichten om deel te nemen aan het bedrijfsuitje, zeker als dit onder werktijd plaatsvindt. Het is echter zeer verstandig om de deelname aan zo'n uitstapje altijd vrijwillig te houden. De mate van aansprakelijkheid van de werkgever hangt namelijk samen met de al dan niet vrijwillige deelname. Als de werknemers verplicht moeten deelnemen, is de werkgever meestal aansprakelijk voor eventueel letsel of schade. Alleen wanneer een werknemer zich opzettelijk roekeloos gedraagt of zich bewust in een gevaarlijke situatie begeeft, is dit niet het geval. Bij vrijwillige bedrijfsuitjes is de werkgever minder snel aansprakelijk voor ongevallen.

Zorg dat er geen ‘verborgen' dwang is. Als er bijvoorbeeld ook klanten meegaan, voelt de werknemer zich misschien verplicht om toch mee te gaan. In een eventuele rechtszaak kan de rechter zich dan op het standpunt stellen dat de deelname in praktische zin verplicht was.