Mag een zieke werknemer om een 
andere bedrijfsarts vragen?

Eén van onze medewerksters is niet tevreden over de bedrijfsarts. Ze wil dat haar een andere bedrijfsarts wordt toegewezen. Zijn we verplicht dit te regelen? In de reguliere gezondheidzorg hebben werknemers vrije artsenkeuze, maar hoe zit dat in dit geval? 

Antwoord

14 april 2015

Of u het verzoek van uw medewerkster moet honoreren, hangt af van het soort contact dat zij met de bedrijfsarts heeft. Als uw medewerkster langdurig ziek is, ontvangt zij verzuimbegeleiding van de bedrijfsarts. Dit is verplicht. Ze heeft dan geen directe invloed op de keuze voor de bedrijfsarts. Ze kan dit contact niet zomaar weigeren. Een werknemer is namelijk verplicht om mee te werken aan zijn re-integratietraject. Weigert ze naar het consult van de bedrijfsarts te gaan, dan kunt u haar loon opschorten of zelfs – als ze het erg bont maakt – tot ontslag overgaan. Maar dan loopt de re-integratie volkomen spaak. Als het enige probleem is dat uw medewerkster niet met de bedrijfsarts overweg kan, kunt u uw arbodienst vragen om een vervanger. U hoeft de zaak niet onnodig op de spits te drijven. Het is een andere zaak als uw medewerkster een vrijwillig contact heeft met de bedrijfsarts. Dan heeft ze het recht af te zien van bedrijfsgezondheidszorg. Ze mag de werkgever dan wel om een andere arts vragen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfsarts?

Iels den Dekker

Arbeidshygiënist

Werkoptimaal
Adviseur is nu beschikbaar