Mag het OR-reglement tussentijds aangepast worden, zodat een potentieel lid wél voldoet aan het OR-reglement?

Na een oproep aan de medewerkers om zich verkiesbaar/beschikbaar te stellen voor de OR, hebben zich twee leden gemeld. Er hoeven in ieder geval geen tussentijdse deelverkiezingen uitgeschreven te worden. Probleem is echter dat één van de leden niet voldoet aan de regels in het OR-reglement mbt het passieve kiesrecht.

Nu wordt vanuit de organisatie voorgesteld om deze regels tussentijds aan te passen (document aanpassen, voorleggen aan bestuurder en lid kan meedoen). Oftewel: de termijn verkorten waarbij een medewerker zich verkiesbaar kan stellen.

De OR meent dat dit niet kan. Als de regels rondom de verkiezingen veranderen, moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Zo niet, dan heeft dit gevolgen voor de legitimiteit OR en zijn besluiten.

Hoe moeten wij hiermee omgaan?

Antwoord

20 december 2017

De OR heeft gelijk. U kan en mag nooit het Huishoudelijk Reglement waar het gaat om de zittingstermijn, het actieve en passieve kiesrecht en de reglementen (traject) rondom de verkiezingen (traject) aanpassen tijdens de lopende zittingstermijn. Wijzigingen kunnen alleen ingaan per de eerstvolgende nieuwe zittingstermijn. Een nieuwe zittingstermijn start met reguliere verkiezingen waarbij alle zetels vrij komen voor bestaande OR-leden en nieuwe kandidaten.

Het tussentijds aanpassen van de reglementen (tool) op bovenstaande punten (ook al is dat met instemming van de bestuurder en de OR) veroorzaakt het verliezen van het mandaat van de hele zittende OR. Elke medewerker die bezwaar aantekent in de resterende zittingstermijn van de OR tegen een instemming of uitgebracht advies kan de hele OR opdoeken. En de bestuurder gaat geconfronteerd worden met instemmingsbesluiten en uitgebrachte adviezen die zonder geldig mandaat tot stand zijn gekomen.

Ik raad u ten zeerste af om als OR mee te gaan in deze te pragmatische oplossing van een klein en tijdelijk probleem. U heeft niet voor niets regels om u aan te houden en de medezeggenschap te beschermen tegen soms gewenste en soms ongewenste toetreders in wiens belang dan ook.

---------------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

JOhan Berends - Metamorfase

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-reglement?

Mark Capel

Trainer medezeggenschap

Trainiac
Adviseur is nu beschikbaar