Mag je zorgverlof achteraf aanvragen?

Tijdens de vakantie van een werknemer heeft zijn partner zijn enkel gebroken. Daardoor verscheen de werknemer na zijn vakantie niet op het werk. Hij heeft zijn partner een aantal dagen moeten verzorgen en nadien deed hij beroep op zorgverlof en calamiteitenverlof. Kan dat achteraf? 

Antwoord

10 april 2015

In dit geval zou het calamiteitenverlof en het kortdurend zorgverlof van toepassing zijn voor uw werknemer. Er was namelijk sprake van een onvoorziene, urgente situatie, waaruit een korte periode van zorg volgde.

Terugboeken

Op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO) heeft uw werknemer recht op verlof. Normaal gesproken spreekt u met een werknemer van tevoren af wanneer hij zorgverlof kan opnemen. U bespreekt dan wat de verwachte duur is en de reden. Maar dit kunt u ook achteraf aan uw werknemer vragen. Als vakantie- en zorgverlof samenvallen, gaat zorgverlof voor. Kortdurend zorgverlof mag u dus niet verrekenen met het vakantiesaldo, zelfs niet als de werknemer hiermee instemt en ongeacht het tijdstip van de oorzaak van het kortdurend zorgverlof. Ondanks de vakantie van de werknemer, zijn de rechten uit de WAZO van toepassing. U moet het eerder toegekende vakantieverlof dus terugboeken. Is de duur van het kortdurende zorgverlof echter te lang – meer dan tweemaal de wekelijkse arbeidsduur – dan mag u dit met de loonbetaling verrekenen. Tijdens het zorgverlof heeft de werknemer recht op 70% van het maximumdagloon en minstens 100% van het wettelijke minimumloon. U mag eventuele onkostenvergoedingen tijdens het verlof stopzetten.


Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Verlofregelingen?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar