Mag loondoorbetaling tijdens ziekte voor onderzoeker afwijken van werknemers?

Mogen wij voor een wetenschappelijk onderzoeker, die bij ons onder contract staat voor bepaalde tijd van 36 maanden met andere arbeidsvoorwaarden dan de rest van de werknemers, een andere loondoorbetaling (70% van het loon doorbetalen in plaats van 100%) tijdens ziekte hanteren dan de rest van onze werknemers? Deze werknemer valt binnen een subsidieproject met andere arbeidsvoorwaarden waarbij ons personeelshandboek niet geldt, echter staat er nu niets over ziekte vastgelegd. 

Antwoord

15 augustus 2016

Voor een gedegen antwoord is inzage in alle stukken nodig, maar afgaande op wat u beschrijft, is er op grond van de wet geen belemmering voor een doorbetaling van 'slechts' 70% van het loon tijdens ziekte conform artikel 7:629 lid 1 BW in plaats van 100% van het loon. Dit is anders als andere medewerkers die eveneens uit de subsidie worden betaald tijdens ziekte wel 100% (hebben) ontvangen of als de betreffende medewerker tijdens eerdere ziekte ook 100% heeft ontvangen.

De onderzoeker zou daartegen kunnen aanvoeren dat uw organisatie een ongeoorloofd onderscheid maakt op grond van de duur van de arbeidsovereenkomst (discriminatie van werknemers in dienst ten opzichte van die in vaste dienst, of andersom), maar dat argument gaat niet op als uw tijdelijke werknemers, die niet uit een subsidie worden betaald, net als de vaste werknemers tijdens ziekte 100% van hun loon ontvangen. Daarnaast zou de onderzoeker uw organisatie van slecht werkgeverschap kunnen betichten, omdat hij zonder goede reden anders wordt behandeld dan de rest, maar de vraag is of die beschuldiging stand houdt, als de (loonkosten)subsidie aantoonbaar wordt gestaakt tijdens langdurige ziekte van de werknemer. Het kan zijn dat de aard/financiële toestand van uw organisatie bij de beoordeling van wel of niet deugdelijk werkgeverschap nog een rol zou kunnen spelen. Bijvoorbeeld als uw organisatie in financiële nood verkeert, is er mogelijk meer aanleiding te betogen dat uw organisatie slechts datgene hoeft te betalen waartoe het op grond van de wet gehouden is, dan op het moment dat de bedrijfseconomische positie buitengewoon gunstig is.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Loondoorbetaling bij ziekte?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar