Mag werkgever contract van onbepaalde tijd omzetten in oproepcontract?

Een werknemer heeft de werkgever verzocht zijn contracturen aan te passen van 20 uur naar 8 uur per week en beroept zich hierbij op artikel 2 Wet flexibel werken. Werkgever kan hier wegens zwaarwegende organisatorische belangen niet mee akkoord gaan. De werkgever wil nu een oproepcontract voor onbepaalde tijd (0 uren) opstellen voor de werknemer. Is dit een mogelijkheid? 

Antwoord

8 augustus 2016

De constructie die u voorstelt, namelijk het aanbieden van een oproepcontract voor onbepaalde tijd (0 uren), terwijl de werknemer thans werkzaamheden verricht op basis van een 20-urig contract voor onbepaalde tijd, is arbeidsrechtelijk gezien een risicovolle constructie. Zelfs al stemt de werknemer met deze constructie in, betekent dat niet per se dat de werknemer bij voorbaat geen aanspraak meer zou kunnen maken op rechten die hij wel onder zijn huidige contract heeft. De wet kent de werknemer in dat kader een grote bescherming toe. Beëindiging van het huidige contract, voor het in werking laten treden van de oproepovereenkomst, kan juridisch gezien dus zeer risicovol zijn.

Een pro-forma ontbinding zou in dat kader bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden. Verder moet ook worden bedacht dat de beëindiging/opzegging van de huidige arbeidsovereenkomst met zich zou kunnen brengen dat een transitievergoeding verschuldigd is. Ook het oproepcontract op zich is niet zonder risico’s. Zo bestaat bij een 0-urencontract bijvoorbeeld het risico dat de werknemer op basis van het rechtsvermoeden uit artikel 7:610b BW een beroep kan doen op de gemiddelde gewerkte uren in de drie maanden voorafgaand. In dat kader zou een min-max contract bijvoorbeeld een beter alternatief kunnen zijn.

Al met al zijn er meerdere opties mogelijk, met ieder verschillende haken en ogen, afhankelijk van wat werkgever en werknemer precies van elkaar willen en verwachten, kan voor een bepaalde constructie gekozen worden. Hiervoor is het van belang om eerst de gehele situatie en wensen van beide partijen in kaart te brengen. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Arbeidsovereenkomst
  • Videocollege 28 minuten

  Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben...

 • WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
  • Videocollege 7 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied...

 • Arboregels voor flexibele werknemers
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar