Mag werkgever deelname aan bedrijfsuitje verplicht stellen?

29 januari 2010

Met een bedrijfsuitje wil de werkgever zorgen voor binding tussen werknemers en werken aan de werksfeer. Maar mogelijk zit een werknemer helemaal niet op zo'n bedrijfsuitje te wachten, bijvoorbeeld omdat hij liever wat anders gaat doen, de activiteiten niet leuk vindt of bepaalde collega's wil ontlopen. Om te voorkomen dat een deel van het personeel afhaakt, kan de werkgever overwegen het bedrijfsuitje verplicht te stellen. Maar mag de werkgever deelname aan het bedrijfsuitje ook echt afdwingen?

In principe kan een werkgever zijn werknemers verplichten om deel te nemen aan het bedrijfsuitje, zeker als dit onder werktijd plaatsvindt. Het is echter zeer verstandig om de deelname aan zo'n uitstapje altijd vrijwillig te houden. De mate van aansprakelijkheid van de werkgever hangt namelijk samen met de al dan niet vrijwillige deelname. Als de werknemers verplicht moeten deelnemen, is de werkgever meestal aansprakelijk voor eventueel letsel of schade. Alleen wanneer een werknemer zich opzettelijk roekeloos gedraagt of zich bewust in een gevaarlijke situatie begeeft, is dit niet het geval. Bij vrijwillige bedrijfsuitjes is de werkgever minder snel aansprakelijk voor ongevallen.

Zorg dat er geen ‘verborgen' dwang is. Als er bijvoorbeeld ook klanten meegaan, voelt de werknemer zich misschien verplicht om toch mee te gaan. In een eventuele rechtszaak kan de rechter zich dan op het standpunt stellen dat de deelname in praktische zin verplicht was.