Minimum brutoloon door cafetariasysteem?

Wij hanteren het cafetariasysteem voor uitruil kilometervergoeding en fietsplan. Bruto houden we dit in en netto wordt hetzelfde bedrag uitbetaald aan de medewerker. Ik kan mij voorstellen dat in bepaalde situaties het brutosalaris onder het minimumloon komt. Maar daarentegen wordt het nettoloon aangevuld en zal het niet onder het minimum nettoloon komen. Mag dit volgens de nieuwe WAS en LIV-regeling? Mogen we dit toepassen op deze manier?

Antwoord

28 maart 2017

Goede vraag. Volgens art 6 WML is loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking. Hiermee worden bruto bedragen bedoeld. Niet tot het loon, volgens de WML, behoren (onder meer) vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer i.v.m. zijn dienstbetrekking heeft te maken. Vergoedingen voor onkosten van reizen behoren dus niet tot het loon. 

De werkgever is op grond van artikel 7a WML verplicht het verschuldigde minimumloon giraal uit te betalen. Hiermee wordt bedoeld het netto equivalent van het wettelijk minimumloon. Het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is geen wettelijk begrip. In het algemeen kan worden gesteld dat onder het netto equivalent van het wettelijk minimumloon het bruto minimumloon volgens art. 6 WML wordt verstaan, minus de verplichte en toegestane inhoudingen (loonheffing, pensioenpremies, verschuldigde bedragen voor aanvullende ANW- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).

Mijn conclusie: uw uitbetaling van het brutoloon minus de verplichte inhoudingen, minus het bedrag aan uitgeruilde reiskosten, levert een giraal uitbetaald netto equivalent op dat minder is dan het wettelijk minimumloon. Het aanvullen met een bedrag dat niet tot het loon behoort (de reiskostenvergoeding), verandert dit niet.

Een lager loon, waardoor u in aanmerking komt voor het LIV, in combinatie met een (ruimere) reiskostenvergoeding, kan gunstig zijn voor u en uw werknemer. Uiteraard tot het minimum op basis van de WML/WAS.

--------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Kas van der Meulen - TTT-Group

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Lage-inkomensvoordeel
  • Videocollege 8 minuten

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris...

 • Wet aanpak schijnconstructies
  • Videocollege 12 minuten

  De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

 • Verbod op inhoudingen en verrekeningen
  • Videocollege 6 minuten

  Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het...

Heeft u een vraag over Minimumloon?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar