Moet een zieke werknemer akkoord gaan met een lagere functie?

Een langdurig zieke werknemer kan na twee jaar ziekte aan de slag in een andere functie. Deze functie is echter wel lager qua niveau en salaris. Moet hij dit lagere, maar passende salaris accepteren of moeten wij hem dan zijn oude salaris blijven betalen?

Antwoord

9 april 2015

Bij ziekte heeft uw onderneming een loondoorbetalingsplicht van 104 weken. Tijdens deze periode moet uw onderneming zich voldoende inspannen om de zieke werknemer te laten re-integreren, bijvoorbeeld door een aangepaste functie aan te bieden. Na uw loondoorbetalingsplicht vervalt het opzegverbod en kunt u bij UWV een ontslagaanvraag indienen op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. 
UWV kijkt niet alleen naar uw re-integratie-inspanning tijdens de loondoorbetaling, maar toetst ook of er niet binnen 26 weken na afloop van de loondoorbetalingsplicht een passende functie beschikbaar is. Uit uw vraag blijkt dat dit het geval is. Als deze interne functie inderdaad passend is en zijn oude functie niet meer haalbaar is, moet de werknemer in prinicpe akkoord gaan met deze functie.

Aanvulling

Ook met het lagere loon moet hij instemmen. Is het loon heel veel lager dan zijn oude salaris, dan wordt dit verschil mogelijk aangevuld in de vorm van een uitkering uit de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
    • Videocollege 12 minuten

    PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

  • Wetgeving bij ziekte en re-integratie
    • Videocollege 13 minuten

    Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering...

Heeft u een vraag over Ziekteverzuim en re-integratie?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar