Moet er een volmacht voor de WAS getekend worden als de werkgever zorgverzekeringspremies voorschiet en vervolgens inhoudt op het nettoloon?

Voor werknemers die deelnemen aan onze collectieve zorgverzekering schieten wij de zorgverzekeringsjaarpremie voor. Wij houden dit vervolgens maandelijks in op het nettoloon. De deelnemers verdienen ruim meer dan het minimumloon. Moet er dan alsnog een overeenkomst getekend worden?

Antwoord

5 januari 2017

De titel van uw vraag doet vermoeden dat u zich afvraagt of de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) gevolgen heeft voor uw werknemers die deelnemen aan uw collectieve zorgverzekering, hoewel de maandelijkse netto-inhoudingen niet leiden tot een uitbetaling in geld van minder dan het minimumloon.

Dit is niet het geval. Wel geldt voor hen, en voor alle andere werknemers, een bepaling uit het Burgerlijk Wetboek waaruit volgt dat inhoudingen op het nettoloon nietig zijn, tenzij de werkgever hiervoor een schriftelijke volmacht heeft. Inhoudingen moeten dus altijd vooraf schriftelijk worden vastgelegd.

Bovendien moet uit de loonstrook duidelijk blijken waarvoor deze inhoudingen zijn. Ik vermoed overigens dat staande praktijk in uw onderneming is dat werknemers vooraf schriftelijk aangeven te willen deelnemen aan de collectieve verzekering en dat zij daarbij tevens verklaren uit hun nettoloon achteraf de door u voorgeschoten premie terug te betalen. Dit hoeft niet te worden veranderd.

----------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Kas van der Meulen - TTT-Group

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

  • Verbod op inhoudingen en verrekeningen
    • Videocollege 6 minuten

    Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het...

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Wet aanpak schijnconstructies (WAS)?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar