Moet er over PBL-uren vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden uitbetaald?

Vanaf volgend jaar moeten wij PBL-uren uitbetalen. Het is voor ons onduidelijk of er over de PBL-uren vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering moet worden uitbetaald. In de CAO gehandicaptenzorg is hier niks over vastgelegd.

Over verlofuren betalen wij wel vakantietoeslag en eindejaarsuitkering uit. Moet er over PBL-uren vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering worden uitbetaald?

Antwoord

13 april 2015

Afhankelijk van de wijze waarop het persoonlijk budget levensfase wordt gespaard moet er over PBL-uren vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden uitbetaald.

Er zijn twee manieren waarop het Levensfasebudget kan worden gespaard. Dat is via een storting in de levensloop regeling of via tijdsparen. De overheid heeft de mogelijkheid tot storting in de levensloopregeling per 1 januari 2012 beëindigd. Wel is daarvoor een overgangsregeling voor opgebouwd levenslooptegoed van spaarders ingesteld. De werknemer die op 31-12-2011 ten minste € 3.000 op zijn levenslooprekening(en) heeft staan, kan tot 1 januari 2022 blijven inleggen. Bij opname uit levensloop ontvangt de werknemer geen eindejaarsuitkering of vakantietoeslag over het verlof. Bij de storting van in de levensloop is dit reeds gecompenseerd.

Eén van de uitgangspunten van het PBL-verlof via tijdsparen is dat het naar rato wordt toegekend. Het aantal uren is naar rato van de contractsomvang, datum indiensttreding en periode dat men in enig jaar in dienst is. Dat wil zeggen dat werknemers die meer werken meer PBL-uren opbouwen. De PBL-uren representeren een andere waarde dan vakantie-uren en deze moeten daarom ook strikt van elkaar gescheiden worden.

De opname van deze PBL-uren uit het tijdspaar regeling betreft betaald verlof. Deze PBL-uren moeten op basis van het actuele uurloon (= uurloon + vakantietoeslag en eventuele eindejaarsuitkering) omgezet worden in geld.

Bij de beantwoording van deze vraag heb ik de CAO gehandicaptenzorg en de toelichting op de berekening van het PBL door de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (STAG) betrokken .

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

Heeft u een vraag over Cao?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar