Moet ik de levensloopverlofkorting toepassen over de uitbetaling van het levenslooptegoed?

Ik betaal één van onze werknemers zijn tegoed uit zijn levensloop. Hij had een gespaard bedrag van minder dan € 3.000, dus hij mag het opnemen. Zoals ik begreep moet ik dit dan 80% belasten en de rest mag netto. Maar moet ik dan ook nog over een aantal jaren de levensloopverlofkorting toepassen?

Antwoord

9 april 2015

Om met de beantwoording van uw vraag te beginnen: ja. De uitbetaling van het levenslooptegoed aan de werknemer dient plaats te vinden onder inhouding van loonheffingen en onder verrekening van de toepasselijke levensloopverlofkorting. Hierbij ga ik ervan uit dat er niet reeds eerder een uitkering heeft plaatsgevonden aan deze werknemer waarbij rekening is gehouden met de levensloopverlofkorting. Van het saldo van de levenslooprekening per 31 december 2011 is slechts 80% belast. Het saldo dat in 2012 is opgebouwd is volledig belast. Voorts dient het volledige resterende saldo op de levenslooprekening te worden uitbetaald.

In uw vraag geeft u aan dat het saldo op de levenslooprekening minder dan € 3.000 bedraagt. Wanneer dit saldo reeds op 31 december 2011 minder bedroeg dan € 3.000, had dit saldo verplicht vrij moeten vallen op 1 januari 2013. De verschuldigde loonheffing over dit bedrag had dan voor 1 april 2013 afgedragen moeten worden. Dit is slechts anders indien u aannemelijk kunt maken dat u het tegoed zo spoedig mogelijk als loon in aanmerking heeft genomen. Indien u dit niet kan, dient u een gecorrigeerde aangifte loonheffingen over januari 2013 in te dienen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Levensloopregeling?

Martin Gast

Financial Planner/Pensioenconsultant

Vido Financial Planning
Adviseur is nu beschikbaar