Moet ik een factuur die ik pas na vijf jaar heb ontvangen alsnog betalen?

Onlangs hebben wij een factuur gekregen van een wederpartij die meer dan vijf jaar geleden diensten voor onze onderneming heeft verricht. Moeten wij deze factuur alsnog betalen of kunnen wij ons beroepen op de verjaringstermijn?

Antwoord

14 april 2015

Of uw onderneming de factuur moet betalen of niet bepalen de regels over verjaring. Ondernemingen kunnen namelijk niet eeuwig betaling van een vordering eisen. Het is na een lange tijd moeilijker te achterhalen wat de precieze situatie was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst en de uitvoering ervan. Bovendien wil de wetgever debiteuren beschermen tegen vorderingen die zij niet meer hoefden te verwachten.

Uitzonderingen

De hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek is een verjaringstermijn van twintig jaar. Er zijn echter wel uitzonderingen op deze hoofdregel. Een voor het handelsverkeer belangrijke uitzondering geldt voor rechtsvorderingen inzake betaling van een bedrag uit een overeenkomst. Deze rechtsvordering verjaart al na vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Om het betaalgedrag niet negatief te beïnvloeden geeft de wet de mogelijkheid om de verjaring te stuiten. Door de verjaring te stuiten begint een nieuwe verjaringstermijn van in principe vijf jaar te lopen. Iemand kan een rechtsvordering tot nakoming van een overeenkomst stuiten met een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin diegene als schuldeiser zich het recht op nakoming voorbehoudt. De debiteur moet deze aanmaning of mededeling wel voor het einde van de verjaringstermijn ontvangen. Voor de bewijslast is het verstandig zo’n aanmaning of mededeling per aangetekende post te verzenden. Als iemand geen betaling maar bijvoorbeeld teruggave van eigendommen wil vorderen, dan geldt als aanvullende voorwaarde dat de schriftelijke aanmaning binnen zes maanden moet worden gevolgd door het instellen van een (gerechtelijke) procedure.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Factureren met BTW-berekening
    • Videocollege 24 minuten

    Bij eigentijds ondernemen zijn facturen nauwelijks meer weg te denken. Een goede factuur moet aan bepaalde eisen voldoen. Wat zijn die eisen? Waarom komt het hier op zorgvuldigheid...

  • Aandachtspunten voor de BTW-aangifte
    • Videocollege 12 minuten

    Als u ondernemer voor de BTW bent, moet u in de meeste gevallen periodiek aangifte doen. De meeste BTW-ondernemers moeten per kwartaal hun aangiften indienen. Het is van groot belang...

Heeft u een vraag over Facturen?

Frans Jacobs

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en professionele vaardigheden

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar