Moet ik mijn auto (die ik ook privé gebruik) als een privé post aanmerken?

U heeft een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief BTW en BPM. U heeft de BTW op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u heeft geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 45.000 = € 1.215 BTW betalen. De vraag is nu of deze € 1.215 de kosten van de onderneming verhoogd cq. de winst verlaagd, of dient deze € 1.215 als een privé post aangemerkt te worden? Kunt u ook aangeven op grond van welke wetsbepalingen u tot de conclusie komt?

Antwoord

17 februari 2017

Het bedrag van € 1.215, zoals genoemd in uw voordeel, betreft de correctie voor de BTW wegens het privégebruik van de auto. Deze dient u in de aangifte-BTW aan te geven bij vraag 1d. Op deze wijze betaalt u eerder in aftrek gebrachte BTW met betrekking tot de auto die voor de BTW als ondernemingsvermogen is geëtiketteerd (deels) weer terug als correctie voor het privé gebruik, op basis van een forfaitaire berekening. Dit resulteert erin dat u een deel van de aan u in rekening gebrachte BTW met betrekking tot de auto niet in aftrek brengt, zodat dit voor de onderneming kosten zijn en dit de winst verlaagd.

De BTW-correctie moet onderscheiden worden van een eventuele bijtelling van de auto voor de inkomstenbelasting, waarvoor weer andere regels gelden. Omdat er zowel voor de BTW als voor de inkomstenbelasting regels zijn wegens het privégebruik van de auto in de onderneming kan dit snel tot verwarring leiden.

De van belang zijnde artikelen zijn artikel 4 lid 2 van de Wet OB 1968, artikel 8 lid 7 van de Wet OB 1968 en artikel 5a van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968.

----------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Carola van Vilsteren - Van Vilsteren BTW advies

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Auto van de zaak?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar