Moet ik ZVW-bijdrage berekenen bij ­afkopen van een stamrechtuitkering?

Dit jaar geldt de voordelige regeling om stamrecht af te kopen waarbij 80% belast en 20% onbelast is. Moet ik de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) berekenen over het belaste deel van de afkoop van de stamrechtuitkering?

Antwoord

30 maart 2015

U moet inderdaad de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW berekenen en afdragen. Het gaat daarbij om de inkomensafhankelijke werknemersbijdrage van 5,4%, niet om de werkgeversheffing van 7,5%.

Voordeel

Mogelijk is er nog wel een voordeel te behalen in verband met het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet. De werknemer betaalt in 2014 over maximaal € 51.414 de bijdrage van 5,4%. Over het meerdere hoeft u geen bijdrage in te houden.
Of het voordelig is om het stamrecht dit jaar volledig te laten uitkeren (en gebruik te maken van de 80%-regeling), hangt verder af van de vraag tegen welk tarief de uitkering(en) worden belast. Misschien valt een volledige opname dit jaar in een hoger belastingtarief (bijvoorbeeld 52%), terwijl de periodieke uitkeringen tegen een lager tarief belast zijn (bijvoorbeeld 42%). In dat geval kan de werknemer de bestaande regeling beter in stand laten.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Heffingen voor ondernemers
    • Videocollege 21 minuten

    U moet heffingen aan de overheid betalen voor geleverde diensten. Voor iedere ondernemer is het van belang te weten hoe dat heffingssysteem werkt. Deze training geeft een bondig en...

Heeft u een vraag over Belastingen?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar