Moet op een rentenota btw in rekening worden gebracht?

Antwoord

19 januari 2010

Als uw onderneming aan een afnemer een factuur stuurt voor de wettelijke of contractuele rente, hoeft u over de rente geen btw in rekening te brengen. Want als een afnemer te laat betaalt, verleent u hem in feite een krediet. En (rente)vergoedingen over verleende kredieten zijn op grond van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968 vrijgesteld van btw. U mag er echter wel vrijwillig voor kiezen om toch btw te berekenen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Wat is een hybride lening?

    Een hybride lening is een lening die – bewust - niet (geheel) voldoet aan de vereisten voor een deelnemerschapslening om herkwalificatie tot informeel kapitaal...

  • Wat is een deelnemerschapslening?

    Een deelnemerschapslening is een lening van de ene bv aan de andere bv, die gekwalificeerd kan worden als een informele kapitaalstorting. Het betreft dan een moeder bv...

Heeft u een vraag over Rente?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar