Moet u álle mensen die in uw bedrijf werken voorlichten over arbo?

Antwoord

11 november 2009

Ja. Hoewel de Arbowet specifiek spreekt van voorlichting en onderricht voor werknemers (art. 8), kan uw werkgever ook aansprakelijk worden gehouden voor ongelukken of gezondheidsschade als gevolg van te weinig voorlichting aan bijvoorbeeld vrijwilligers en stagiairs.

Naast de algemene voorlichting moet u aandacht hebben voor speciale groepen medewerkers, zoals medewerkers met extra gevaarlijke taken, medewerkers met een beperking, zwangere medewerksters, jonge en oudere medewerkers en medewerkers die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet- en regelgeving voor ondernemers
    • Videocollege 29 minuten

    De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

  • Arboregels voor flexibele werknemers
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbowet?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Haagstate Advocaten N.V.
Adviseur is nu beschikbaar