Moet u zich altijd aan een cao houden?

Antwoord

18 november 2009

U moet zich aan een cao houden als uw organisatie valt onder de zogeheten gebonden werkgevers. Dit zijn werkgevers die betrokken waren bij de totstandkoming van de cao of die lid zijn van een werkgeversorganisatie die daarbij betrokken was. Gebonden werkgevers moeten zich voor al hun medewerkers houden aan de afspraken in de cao. Het maakt daarbij niets uit of die medewerkers lid zijn van een vakbond.

Voor ongebonden werkgevers geldt een ander verhaal. Zij hoeven zich alleen aan de cao te houden als deze algemeen verbindend is verklaard (AVV). Zo'n cao is dan van toepassing op de hele bedrijfstak.

De minister kan geen hele cao AVV'en, alleen bepaalde afspraken in die cao. Protocollen en toelichtingen kunnen bijvoorbeeld niet algemeen verbindend worden verklaard.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

Heeft u een vraag over Cao?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar