Moeten we de overhaaste verkoop van onze organisatie zo maar accepteren?

De directeur-eigenaar vroeg ons twee weken geleden advies over de verkoop van de onderneming aan een Duits concern. Terwijl onze OR nog bezig was met het opvragen van meer informatie over de verkoop, bleek via de pers dat er al een voorlopig koopcontract was getekend. De directeur ontkent dat niet, maar weigert ons inzage te geven in dat contract en dringt aan op een snel advies. Moeten we dit accepteren?

Antwoord

9 april 2015

Verkoop van de organisatie valt onder de onderwerpen die in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) worden genoemd (overgang van zeggenschap). Hierbij moet uw OR de gelegenheid krijgen om advies uit te brengen. En wel op een zodanig tijdstip, dat uw standpunt nog echt van invloed kan zijn op de te nemen beslissing. Dit is echter niet gebeurd. De rechtmatigheid van de actie van de directeur kan daarom worden betwist bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Het is verstandig om nu al voor juridische bijstand te zorgen.

Concurrent

Voor de werknemers maakt het heel wat uit onder welke condities de overgang plaatsvindt. Daarbij maakt het dus weinig uit dat bij de koop en verkoop van kracht . Met deze wet is de nieuwe werkgever om alle op geld waardeerbare verplichtingen van de vorige werkgever over te nemen. Dus ook alle bestaande arbeidsvoorwaarden van de werknemers die mee overgaan. Al moet er wel extra gelet op de pensioenrechten. Maar zelfs als deze gewoon in orde zijn, maakt het veel uit wat de nieuwe eigenaar met de overgenomen organisatie van plan is. Ziet hij het als een mogelijkheid om te groeien of wil hij vooral een lokale concurrent uitschakelen? Wat gaat er gebeuren met de productie en distributie?

Door te overleggen en uiteindelijk te adviseren over het voorgenomen verkoopbesluit, kan de OR letten op de toekomstgaranties die de beoogde koper biedt of kan bieden. De weigering van uw directeur om het voorlopig contract ter inzage te geven, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat hij niet wil dat bekend wordt hoeveel hij als eigenaar voor de verkoop van de organisatie. Voor uw OR is het probleem van het contract en het persbericht dat het er sterk op lijkt dat er al uitvoering wordt gegeven aan een besluit waarover uw advies wel gevraagd, maar nog niet ontvangen is. Of een OR-advies dat de verkoop aan deze partij steunt een ontbindende voorwaarde voor het contract zou zijn, valt echter te betwijfelen.
Uw directeur heeft u nu wel voor het blok gezet door een voorlopig contract aan te gaan zonder uw advies af te wachten. Laat u daardoor niet intimideren. Het gaat om de toekomst van alle werknemers die u vertegenwoordigt. Voor de OR is het nog steeds van belang om te weten of de nieuwe eigenaar het beste voor heeft met de toekomst van de organisatie en zijn werknemers.

Lijst

Stel daarom een lijst met zo concreet mogelijke punten waarvan u verwacht dat de nieuwe eigenaar overneemt. Geef deze aan uw directeur en laat hem weten dat u hier binnen uiterlijk een week schriftelijk antwoord op verwacht. Breng hem meteen op de hoogte van uw plannen voor daarna. Als de nieuwe eigenaar deze punten overneemt, krijgt de directeur binnen twee dagen een instemmend advies. Als de termijn wordt overschreden of als de antwoorden de OR onvoldoende vertrouwen in de toekomst geven, onderneemt uw OR actie. Uw advies zal niet alleen afwijzend zijn, maar u maakt dan ook gebruik van uw recht op opschorting van de verkoop als de directeur deze toch wil doorzetten. In die maand uitstel kunt u dan de Ondernemingskamer van het hof in Amsterdam inschakelen. Neem ook nu al een juridisch adviseur in de arm die u kan bijstaan bij het formuleren van uw advies en als het nodig blijkt, straks de rechtszaak kan aanspannen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Overdracht onderneming?

Frans Jacobs

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en professionele vaardigheden

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar