Moeten we een pensioenregeling aanbieden bij een nulurencontract?

Wij willen een nulurencontract aanbieden voor onbepaalde tijd. Zijn we bij een nulurencontract verplicht om een pensioen aan te bieden? Wij hebben voor al onze medewerkers een collectief pensioen.

Antwoord

14 oktober 2016

Als de werkneemster behoort tot dezelfde groep van werknemers, aan wie de werkgever al een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst heeft gedaan, dient zij een aanbod te ontvangen (art. 7 Pensioenwet). Onderscheid op grond van parttime werkzaamheden is niet toegestaan (art. 8 PW). 

Werkgevers mogen qua arbeidsvoorwaarden (en een pensioenregeling wordt als zodanig aangemerkt) geen onderscheid tussen werknemers maken op basis van de omvang van de arbeidsduur, tenzij dat onderscheid objectief wordt gerechtvaardigd. Zie voor het verbod op deze vorm van discriminatie artikel 7:648 BW, met het voorbehoud uit lid 1: tenzij een dergelijk onderscheid ‘objectief gerechtvaardigd is’. 

Of het nog mogelijk is (de omvang van) de arbeidsovereenkomst van de betreffende medewerker zomaar, dat wil zeggen zonder haar medewerking, te wijzigen hangt af van het feit of de duur van de overeenkomst langer is dan drie maanden. Dan kan deze werknemer zich mogelijk met succes op het wettelijk rechtsvermoeden beroepen dat de arbeidsovereenkomst de omvang heeft die de arbeidsovereenkomst in de afgelopen drie maanden heeft gehad.

Daarnaast kan het overstappen naar een nulurenovereenkomst en het vervolgens plotseling niet meer oproepen/inzetten van deze medewerkster door een rechter worden opgevat als een (ontoelaatbare) opzegging van de arbeidsovereenkomst. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbeidsvoorwaarden?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar