Moeten we stagiair wel of niet zien als werknemer?

Wij hebben sinds kort een HBO-stagiair binnen onze organisatie die een stagevergoeding per stage-uur ontvangt, die gelijk is aan het minimumbrutoloon per uur voor zijn leeftijd. In hoeverre dienen we deze stagiair te zien als een werknemer? 

Antwoord

6 september 2016

Minister Asscher heeft in een brief van 12 april 2016 duidelijkheid over deze situatie gegeven. Juist omdat er geen productieve arbeid wordt verricht, maar de stage bedoeld is om leerdoelen te halen, lijkt er geen sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst. De feitelijke omstandigheden zijn daarbij echter bepalend. Zijn alle activiteiten gericht op het leren? Of werkt de werknemer gewoon mee? In de brief staat het volgende:

Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, formeel of blijkend uit de feiten en omstandigheden van het geval. Belangrijk hierbij is het onderscheid van de activiteiten die betrokkene verricht ten opzichte van die van de ‘gewone werknemer’. De werkzaamheden van een gewone werknemer zijn hoofdzakelijk van productieve aard, gericht op het maken van omzet, winst of het behalen van doelen (etc.). In dat geval is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) onverkort van toepassing. Dit is niet het geval als de activiteiten bij uitstek gericht zijn op het leren. Dit laatste kan blijken uit:

  • er is sprake van een stageovereenkomst;
  • er is een duidelijk leerplan waarin de beoogde leerdoelen concreet benoemd zijn;
  • de stage is bij uitstek gericht op leren en niet op werken;
  • het gaat om werk waarbij het leeraspect van de stagiair centraal staat;
  • de stagiair onderscheidt zich van een gewone werknemer doordat de te verrichten werkzaamheden niet gericht zijn op productief werk waarmee vooral omzet of winst gegenereerd wordt;
  • de begeleiding van de stagiair moet gericht zijn op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
  • de stagiair bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet;
  • bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, zijn de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst tussen een opleidingsinstituut en de ‘werkgever’;
  • er wordt tussentijds en aan het eind van de stage geëvalueerd;
  • er kan inzichtelijk worden gemaakt of, en zo ja, hoe de leerdoelen zijn bereikt door de stagiair.

In uw situatie lijkt me dat deze voorwaarden opgaan en het accent ligt op de leerdoelstellingen van betrokkene en betrokkene dus geen productieve arbeid verricht. U kunt zelf het beste de feitelijke omstandigheden beoordelen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Stagiairs?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar