Moeten we uit ons OR-budget ook de ­adviseurs en OR-scholing betalen?

Onze ondernemingsraad heeft een jaarbudget voor allerlei uitgaven die we voor het OR-werk maken. Daarbij is het alleen onduidelijk of de kosten van externe deskundigen en de kosten voor het volgen van cursussen door de OR-leden ook uit het OR-budget moeten worden betaald. Sommige leden menen dat we dat apart moeten aanvragen.

Antwoord

30 maart 2015

Er ontstaat vaak verwarring over een OR-budget. Zowel over de hoogte, de mate waarin de OR eraan is gebonden als over de kostenposten die er wel en niet onder vallen. Daarbij is het cruciaal om te weten of het budget is afgesloten in overeenstemming met de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 

Bindend

In veel organisaties zijn werknemers gewend om te werken op basis van budgetten die door het management zijn vastgesteld. Zo’n budget wordt ook vaak voor de ondernemingsraad opgesteld, omdat de raad ook kosten maakt. Hoewel er niets op deze werkwijze tegen is, doet de OR er goed aan zich te realiseren dat zo’n eenzijdig vastgesteld budget niet bindend is. De OR valt namelijk niet onder de hiërarchie van de organisatie en kan dus niet op die manier in het financiële plaatje worden gezet. Alle kosten die een OR en zijn leden maken zijn kosten voor de ondernemer en de WOR bepaalt per kostensoort welke regels daarbij gelden, niet de ondernemer.

WOR-budget

Toch kent ook de WOR de mogelijkheid om de OR-kosten te budgetteren. Artikel 22 lid 4 WOR noemt de mogelijkheid van een – in overeenstemming met de OR opgesteld – budget dat de raad naar eigen inzicht kan besteden. Overschrijding van het budget is alleen mogelijk na toestemming van de ondernemer en sommige kosten mogen niet in deze zin worden gebudgetteerd. Het is van belang dat partijen omschrijven welke kosten dan wel in dit WOR-budget vallen. 
Als uw budget niet alleen in overleg met u, maar ook met uw uitdrukkelijke overeenstemming tot stand is gekomen, dan is het een budget in de zin van de WOR en is het wel bindend! Zo niet, dan kunt u het eenzijdig vastgestelde budget nog steeds overschrijden. Daarbij moet u wel voldoen aan de regels die de WOR stelt aan bepaalde uitgaven.

Adviseur

Als u behoefte heeft aan betaald extern advies, bent u verplicht de bestuurder van tevoren te informeren over de hoogte van deze kosten. Dat stelt hem in staat met u te overleggen over de noodzaak van de uitgaven. Komt er geen overeenstemming, dan kan hij bezwaar maken en beslist de kantonrechter. Is extern advies wel opgenomen in een WOR-budget, dan heeft u de vrijheid zolang u binnen het budget blijft. Daarboven heeft u uitdrukkelijke toestemming nodig. Het is heel moeilijk om vooraf in te schatten hoe groot de behoefte aan externe advies volgend jaar zal zijn. In het algemeen wordt daarom afgeraden om de kosten van het inhuren van externe deskundigheid in een dwingend budget op te nemen. 

Scholing 

De kosten van scholing zijn beter in te schatten en wat dat betreft zou u deze kosten volgens artikel 22 kunnen budgetteren. Maar op grond van de WOR heeft elk OR-lid recht op vijf dagen scholing per jaar en de SER stelt jaarlijks richtbedragen vast over de hoogte van de kosten voor (kwalitatieve) scholing. Zolang u binnen die normen blijft heeft u ook de vrijheid om te bepalen hoeveel scholing u wenst en tegen welke kosten. Bedenk dus goed dat als u zich per WOR-budget verplicht tot minder scholing dan de wet toestaat, u daaraan vastzit!
De kosten die nooit in een WOR-budget mogen zitten, zijn de kosten van loondoorbetaling tijdens het OR-werk en het gebruik van de aanwezige voorzieningen. Dat zijn zonder meer kosten van de ondernemer (zolang ze redelijk zijn). Het is begrijpelijk dat de bestuurder dit wil begroten in een budget, maar daaraan hoeft uw OR zich niet gebonden te voelen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Budgetteren?

Hans van der Ven

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar