Moeten we voor collecteren een vergunning hebben?

10 juli 2019

Wij willen binnenkort beginnen met collecteren voor onze stichting. Moeten wij daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente?

Het houden van een collecte is een goede manier om uw organisatie onder de aandacht te brengen en fondsen te werven. Voordat u start met collecteren is het verstandig om te kijken in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In dit rooster hebben de grote landelijke organisaties een bepaalde week toegewezen gekregen. De vrije weken kunt u nog gebruiken voor een eigen collecte. Op de website van het CBF vindt u het landelijke collecterooster en het collecterooster per gemeente. Een collecteweek loopt van zondag tot en met zaterdag.

De gemeente bepaalt de collecteregels

Heeft u een collecteweek gekozen, dan is het aan de gemeente om te bepalen welke regels er gelden voor een collecte. Meestal heeft u wel een vergunning nodig om te mogen collecteren. In dat geval heeft de gemeente dat opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er zijn tegenwoordig ook steeds meer gemeenten die een collectevergunning niet langer als eis stellen. Alle regels voor het collecteren kunt u terugvinden op de website van de desbetreffende gemeente. Check dus altijd even de website voordat u start met een collecte!

Geef de collectant een kopie van de vergunning mee

De kans is groot dat mensen ook naar de vergunning vragen als u langs de deuren gaat voor de collecte. Zorg er dus ook voor dat de collectant een afschrift heeft van de vergunning en niet zonder identificatiebewijs op pad gaat. Een vergunning van de gemeente kan achterwege blijven als het gaat om een collecte in een besloten kring. Het hangt van de activiteit van uw organisatie af of dat het geval is. Moet iemand een kaartje kopen om ergens binnen te komen, dan is er dus sprake van een besloten evenement. Een vergunning is dan niet nodig. Kan iedereen zo naar binnen lopen, dan is het evenement openbaar en heeft u mogelijk wel een vergunning nodig.