Moeten wij als ANBI rekening houden met de Wet normering topinkomens?

De laatste tijd is de wet die het inkomen van bestuurders aan banden legt, de Wet normering topinkomens (WNT), veel in het nieuws geweest. Deze wet geldt voor de publieke en semipublieke sector. Vallen ANBI’s hier ook onder?

Antwoord

26 maart 2015

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) valt niet onder de WNT. U hoeft daardoor geen rekening te houden met de beloningsnorm voor topbestuurders die daarin is opgenomen. Als dit wel het geval zou zijn, zou dat betekenen dat uw directeur niet meer mag verdienen dan 100% van het ministerssalaris (€ 178.000, inclusief pensioenbijdrage en onkostenvergoeding). Maar ook al heeft u de ANBI-status, uw organisatie zou op basis van andere redenen wél onder de WNT kunnen vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een gesubsidieerde instelling bent. Uw ANBI valt alsnog onder de WNT als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • u ontvangt minstens drie jaar achter elkaar subsidie;
  • per kalenderjaar bedraagt de subsidie in totaal meer dan € 500.000; en
  • de ontvangen subsidie beslaat minstens 50% van uw totale inkomsten.

Subsidie

Het gaat hierbij dan om subsidie die u van de overheid ontvangt, zoals een gemeente of provincie, of van organisaties die door de overheid zijn ingesteld. Denk aan een stimuleringsfonds dat namens de overheid subsidie verstrekt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over ANBI?

Jaap Rauw

Meerdere adviseurs

Mazars
Adviseur is nu beschikbaar