Moeten wij de vergadertijd van de OR-leden uitbetalen als overwerk?

De ondernemingsraad van onze organisatie vergadert vaak op woensdagmiddag. De vergaderingen van de OR duren van drie tot vijf uur, maar ze lopen regelmatig uit. Moeten wij de vergaderuren buiten werktijd uitbetalen als overwerk?

Antwoord

20 april 2015

In principe is vergadertijd gewoon werktijd. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de ondernemingsraad zo veel mogelijk tijdens normale werktijden moet vergaderen. Als een OR-vergadering buiten werktijd valt, moet u deze tijd doorbetalen of in vrije tijd compenseren. Maar de WOR geeft u als werkgever alle ruimte om te eisen dat de vergaderingen van de ondernemingsraad binnen de normale werkuren vallen.

Doelmatig

Uw OR doet er goed aan om eerst eens te kijken hoe het komt dat twee uur vergaderen niet genoeg is. Wordt er wel doelmatig en doelgericht vergaderd? Of staan er bij iedere vergadering te veel onderwerpen op de agenda? 
Een goede richtlijn is dat vergaderingen niet langer dan twee uur mogen duren. Langere vergaderingen gaan ten koste van de concentratie van de deelnemers. Het is bijvoorbeeld aan te raden om elk agendapunt van een vergaderdoel te voorzien, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen informatie-uitwisseling, gedachtebepaling en besluitvorming. Op die manier wordt al snel duidelijk of de agenda te vol is, of de deelnemers zich niet goed voorbereiden of dat er tijdens de vergadering onvoldoende leiding wordt gegeven door de voorzitter.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Introductiecursus Ondernemingsraad
  • Videocollege 10 minuten

  Bent u recent lid van de ondernemingsraad geworden of overweegt u zoiets te gaan doen? Of loopt u al een poosje mee en heeft u behoefte aan een opfriscursus? Dan is deze praktische...

 • OR in de praktijk
  • Videocollege 33 minuten

  Op het gebied van medezeggenschap is er ontzettend veel in beweging. Wilt u als OR-lid kunnen bijhouden wat werkelijk belangrijk is, dan moet u overzicht hebben en ook het overzicht...

 • Informatierecht van de OR
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

Heeft u een vraag over Ondernemingsraad?

Radboud Hafkenscheid

Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap

MZLeeuw
Adviseur is nu beschikbaar