Moeten wij onze bedrijfshulpverleners nog aanvullend verzekeren?

In principe zijn BHV’ers gewone werknemers. Ze vallen daarom ook onder de ‘gewone’ werknemersverzekeringen. Maar als zij in hun rol van BHV’er kruipen, lopen ze wel meer risico dan dat gewone werknemers lopen. Dit verhoogde risico geldt zowel voor het oplopen van schade als voor het veroorzaken ervan. Zo kan een BHV’er tijdens een calamiteit een brandblusser op zijn voet laten vallen of een slachtoffer extra letsel toebrengen.

Aansprakelijkheid

Bovendien lopen BHV’ers dat extra risico niet alleen als er echt sprake is van een noodsituatie, maar ook tijdens oefensituaties, zoals een BHV-training of rampenoefening. Als een BHV’er zelf schade oploopt of schade toebrengt tijdens het uitvoeren van BHV-taken, kan uw werkgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Het correct uitvoeren van de bedrijfshulpverlening valt immers onder zijn verantwoordelijkheid. Ook als hij de BHV-taken overlaat aan zijn personeel. Uit de praktijk blijkt echter dat een werkgever niet zo snel aansprakelijk is als een BHV’er schade heeft aangericht. Vaak oordeelt de rechter in dat geval ten gunste van de werkgever. BHV’ers moeten dan wel kunnen aantonen dat ze:

  • goed zijn opgeleid (dit kan met een diploma);
  • juist hebben gehandeld tijdens de uitvoering van hun BHV-werkzaamheden.

Zorgplicht

Dit ligt anders als een BHV’er zelf schade heeft opgelopen door zijn BHV-werk. Wil de werkgever hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, dan moet hij kunnen aantonen dat hij zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden óf bewijzen dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Heeft een BHV’er schade opgelopen of aangericht, dan dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in de meeste gevallen de schade. Maar door het extra risico dat BHV’ers lopen, doet u er goed aan bij uw verzekering na te gaan of de aansprakelijkheid van uw BHV’ers voldoende is gedekt. Zeker als het gaat om een werkplek waar de arbeidsrisico’s sowieso groot zijn en BHV’ers dus nog meer risico lopen. Blijkt uw verzekering dit extra risico niet te dekken, dan kunt u overwegen een aanvullende verzekering af te sluiten voor uw BHV’ers. Het kan ook zijn dat een verzekeraar extra maatregelen van u verwacht om het verhoogde risico dat BHV’ers lopen zo veel mogelijk te beperken.
Ga eerst even na of uw BHV’ers via hun BHV-opleiding zijn verzekerd, voordat u uw verzekeraar belt. Een groot aantal BHV-opleiders biedt namelijk een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering aan als een BHV’er zijn diploma heeft gehaald.

Rampenoefeningen

De BHV’er is dan verzekerd bij alle BHV-werkzaamheden die hij verricht, ook tijdens zijn opleiding en als het om rampenoefeningen gaat. De BHV-werkzaamheden moeten dan wel overeenkomen met wat hij in de opleiding heeft geleerd. Deze verzekering is één jaar geldig vanaf het moment dat de instelling het BHV-diploma afgeeft. Deze verzekeringen zijn wel secundair. Dit houdt in dat ze alleen maar uitkeren als de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en de aansprakelijkheidsverzekering van de werknemer zelf niet uitkeren. U kunt er ook voor kiezen om het extra risico dat BHV’ers lopen bij hun BHV-werk zelf te dragen. Dit is echter niet verstandig. Als u BHV’er namelijk schade oploopt en de aansprakelijkheidsverzekering besluit niet uit te keren, dan zijn de kosten voor uw rekening. En die kunnen behoorlijk oplopen.

Antwoord

27 maart 2015

Een tijdje geleden hadden onze BHV’ers een BHV-training. Tijdens de training liet één van de BHV’ers de brancard vallen waarop het slachtoffer lag. Gelukkig ging het in dit geval om een reanimatiepop. Er was dus geen sprake van serieuze schade. Maar daardoor beseften we wel dat BHV’ers meer risico lopen op het toebrengen van schade dan gewone werknemers. Moeten we BHV’ers daarom extra verzekeren?

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfshulpverlening?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar