Mogen kosten van de thuiswerkplek door de bv vergoed worden aan dga?

Als dga werk ik sinds enige tijd vaker vanuit huis. Ik heb hiervoor een werkruimte ingericht en hiervoor kosten gemaakt voor verbouwing en inrichting. Ik vraag me daarom af of het mogelijk is dat de bv mij voor de kosten van deze werkruimte een vergoeding kan geven. En zo ja, wat zijn de precieze fiscale haken en ogen?

Antwoord

10 april 2015

De regels voor de aftrek van de kosten van een kantoor of andere werkruimte in de woning zijn in 2005 ingrijpend gewijzigd. Tot 2005 gold hiervoor alleen het zogenoemde inkomenscriterium. Naast dit criterium geldt sinds 2005 echter ook het ‘zelfstandigheidscriterium’.

Arbeidstijd

Het inkomenscriterium houdt in dat u een bepaald deel van de arbeidstijd in de werkruimte moet doorbrengen. Het maakt hierbij verschil of u al dan niet elders kantoor- of andere werkruimte heeft. Als dat het geval is, geldt het bijzonder stringente criterium dat u daadwerkelijk ten minste 70% van uw inkomen fysiek in de werkruimte moet hebben verdiend. Heeft u niet elders werkruimte tot uw beschikking, dan is het voldoende dat u 30% van uw inkomen fysiek vanuit de werkruimte heeft verdiend. Daarnaast moet u ook voldoen aan de eis dat 70% van uw inkomen vanuit de woning is verdiend. In dat geval moet u de werkruimte als uitvalsbasis c.q. administratief centrum gebruiken. Het bovenstaande komt er dus eigenlijk op neer dat bij de beschikbaarheid van een werkruimte elders fiscale aftrek voor uw werkruimte thuis vrijwel onmogelijk is.

Sanitair

Sinds 2005 geldt daarnaast als aanvullende eis voor fiscale aftrek dat de werkruimte thuis een zelfstandig deel van de eigen woning moet zijn. Een zolderkamer of een als kantoor ingerichte slaapkamer voldoet niet aan dit criterium. Het moet gaan om een ruimte met een eigen ingang en eigen sanitaire voorzieningen. Een kantoor c.q. werkruimte zal in het algemeen aan het zelfstandigheidscriterium voldoen als deze apart (aan derden) verhuurd zou kunnen worden. Alleen als zowel aan het inkomens- als aan het zelfstandigheidscriterium wordt voldaan, mag de bv aan u een bij haar aftrekbare vergoeding geven van de huurwaarde en de kosten van verwarming, verlichting en inrichting van de werkruimte. Bij een niet kwalificerende werkruimte zijn de kosten van inrichting e.d. niet aftrekbaar. De bv mag deze niet onbelast vergoeden of direct voor haar rekening nemen. Met andere woorden: een eventuele vergoeding wordt bij u als belast loon gezien!

Verhuur

Is wel sprake van een fiscaal erkende werkruimte, dan is hierop sinds 2005 de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. Dit betekent dat bij de bv de huurwaarde en de kosten en lasten met betrekking tot de werkruimte aftrekbaar zijn. Bij u is privé de volledige hypotheekrente aftrekbaar. Het eigenwoningforfait wordt alleen toegepast op het woningdeel, dus exclusief de werkruimte. De werkruimte valt onder de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling. Dit houdt in dat u wordt geacht de werkruimte aan de bv te verhuren.

Belastbaar

Praktisch betekent dit dat de van de bv ontvangen huur bij u in privé belast is (box 1). De kosten, lasten en afschrijvingen met betrekking tot de werkruimte zijn aftrekbaar. Een belangrijk nadeel van deze regeling is dat bij verkoop van de woning de vermogenswinst met betrekking tot de werkruimte belastbaar is (ook in box 1). Om die reden geef ik er in mijn adviespraktijk meestal de voorkeur aan om de werkruimte tot de eigen woning te (blijven) rekenen. Het missen van een (meestal beperkte) aftrekpost ter zake van de werkruimte wordt dan op de koop toe genomen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Directeur-grootaandeelhouder (dga)?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar