Mogen we afdrachtvermindering S&O ook toepassen voor onze stagiairs?

We hebben een stagiair die zich bij onze organisatie bezighoudt met speur- en ontwikkelingswerk. Komen we voor de stagiair in aanmerking voor afdrachtvermindering? En maakt het dan nog uit of de stagiair bij ons in dienst is of niet?

Antwoord

30 maart 2015

De overheid stimuleert innovatie met fiscale maat­regelen, zoals de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Voor de loonheffingen heeft een werkgever op grond van die wet te maken met de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Met de afdrachtvermindering S&O kunt u korting krijgen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing over het loon van de medewerkers die zich met onderzoek en ontwikkeling bezighouden.

Onderzoek

U kunt aanspraak maken op deze regeling als uw organisatie technisch nieuwe producten ontwikkelt, technisch wetenschappelijk onderzoek verricht, een analyse uitvoert naar de technische haalbaarheid van een S&O-project of procesgericht technisch onderzoek uitvoert. Als een stagiair geen echte dienstbetrekking heeft bij uw organisatie, kunnen de uren die hij besteedt aan speur- en ontwikkelingswerk toch voor afdrachtvermindering S&O in aanmerking komen. 
Het moet dan wel gaan om:

  • een mbo-leerling die minstens twee maanden stageloopt bij uw organisatie op basis van een stageovereenkomst;
  • een leerling met een leer-werkovereenkomst die het buitenschoolse praktijkdeel van zijn leer-werktraject bij uw organisatie volgt.

De S&O-uren van stagiairs die in dienst zijn van uw organisatie tellen altijd mee voor de afdrachtvermindering S&O.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Stagiairs?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar