Mogen we sollicitanten vragen of ze roken?

27 juli 2020

Onze organisatie voert een actief antirookbeleid. Mogen we sollicitanten vragen of ze roken en ze daarop afwijzen? En mogen we dit in de vacature vermelden?

In Nederland is het wettelijk in principe niet toegestaan een sollicitant af te wijzen omdat hij rookt. Roken is een privézaak en u mag tijdens een sollicitatiegesprek geen vragen stellen over de persoonlijke omstandigheden van de kandidaat. U kunt een sollicitant dus niet afwijzen omdat hij rookt en roken tot meer verzuim kan leiden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een kandidaat die een gevaarlijke sport beoefent die meer kans geeft op blessures.

Het is verboden om te vragen naar de gezondheid van de sollicitant of naar zijn ziekteverzuim in het verleden. De sollicitant is overigens wel verplicht om gezondheidsklachten te melden als deze van belang zijn voor de functie waarop hij solliciteert. Maar u mag zelf niet vragen of hij een ziekte of beperking heeft. Dit kan alleen tijdens een medische keuring, maar deze is uitsluitend toegestaan bij bepaalde beroepen.

Relevante eisen in de vacaturetekst

In vacatureteksten mag u alleen eisen vermelden die voor de functie relevant zijn. Dit houdt in dat u verwijzingen naar onder meer leeftijd, geslacht of herkomst van de sollicitant moet vermijden, tenzij er een wettelijke uitzondering geldt waarbij onderscheid is toegestaan. U kunt wel in de vacaturetekst vermelden dat uw organisatie een actief beleid voert tegen roken. Daar kan een kandidaat mogelijk zelf al zijn conclusies uit trekken.