Mogen wij een nieuwe medewerker een contract voor onbepaalde tijd aanbieden met een proeftijd minder dan 5 maanden?

Vanaf januari is de proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd verlengd naar maximaal 5 maanden. Betekent dit dat wij een nieuwe medewerker (1e contract bij ons) ook een contract voor onbepaalde tijd kunnen aanbieden met een proeftijd van minder dat 5 maanden?

Antwoord

4 januari 2018

In het regeerakkoord (tool) is uitgesproken dat de maximale lengte van de proeftijd mogelijk zal worden verruimd. Er wordt gesproken over een verruiming naar 5 maanden bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in plaats van de huidige regeling waarbij de proeftijd maximaal 2 maanden kan zijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aangezien het slechts een voornemen van de regering betreft, is het afwachten of dit daadwerkelijk in een wetsvoorstel zal worden opgenomen. Als dat het geval is, moet worden bezien wanneer de regeling in werking treedt en zal het eventuele daarbij behorende overgangsrecht in acht moeten worden genomen. 

Het antwoord op uw vraag is dat volgens de huidige regeling u voorlopig uw nieuwe medewerker een contract voor onbepaalde tijd mag aanbieden met een proeftijd van maximaal 2 maanden. Een proeftijd opnemen van kortere duur mag altijd! Wel is altijd een voorwaarde dat de proeftijd voor zowel werkgever als werknemer van gelijke duur is.

N.B: als een proeftijdbeding (tool) een langere duur heeft dan 2 maanden, is het proeftijdbeding nietig. Dit betekent dat er dan helemaal geen proeftijd geldt tussen partijen. Ook is het hele proeftijdbeding nietig in de situatie dat de proeftijd niet een gelijke duur heeft voor zowel werknemer, als werkgever.

-----------------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Isabelle Spigt en Monica Smak - LenA advocaten

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Proeftijd?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar