Mogen wij het OR-reglement tussentijds aanpassen met OR-verkiezingen op komst?

Is het toegestaan om het OR-reglement nu aan te passen zodat we de tussentijdse verkiezingen komende juni voor twee vacante zetels digitaal kunnen houden? Of mogen we de verkiezingen digitaal houden hoewel het reglement spreekt van schriftelijke stemming. De reguliere verkiezingen vinden pas weer plaats per 1 januari 2020.

Antwoord

11 januari 2018

Het tussentijds aanpassen van het Huishoudelijk reglement van de OR mag niet. Zeker niet waar het gaat om de artikelen die gaan over verkiezingen. Dat is helaas het korte antwoord. Ik begrijp uw voornemen om over te stappen naar digitaal ipv schriftelijk.

Er is wel een escape: transparant zijn over uw tussentijdse uitzondering. U meldt aan de medewerkers dat u bij deze tussentijdse verkiezingen in overleg met de bestuurder hebt gekozen voor digitaal stemmen. U geeft aan dat het een pilot is om de middelen op dat gebied uit te proberen. Waarna bij bewezen succes (deze tussentijdse verkiezingen) het reglement gaat verruimen naar ook digitaal verkiezen (u doet immers geen ondoordachte en niet bewezen methoden en middelen inzetten).

Van belang is wel ook om aan te geven dat er voor hen die bezwaar hebben tegen de digitale stemmogelijkheid het mogelijk is om een papieren stembiljet te ontvangen. Daarvoor moet zo iemand dat voor datum x aangeven. Dat moet u dan even verzorgen zoals vanouds.

---------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

JOhan Berends - Metamorfase

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-reglement?

Radboud Hafkenscheid

Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap

MZLeeuw
Adviseur is nu beschikbaar