Na ontslag met wederzijds goedvinden een nieuw tijdelijk contract aanbieden?

Mag ik bij ontslag met wederzijds goedvinden mijn medewerker daarna een contract voor minder uren aanbieden en mag dit dan weer een jaarcontract zijn ondanks dat het opgezegde contract een onbepaalde tijd contract was?

Antwoord

8 augustus 2016

Als

  1. een werknemer bij u in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  2. die arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden en dus op basis van een beeindigingsovereenkomst; en
  3. partijen sluiten vervolgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  4. dan eindigt die nieuwe en voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst niet van rechtswege.

In dat geval gelden de normale regels voor het beeindigen van een arbeidsovereenkomst, dat betekent dat opzegging of ontbinding nodig is.
Alleen als:

  1. de eerste en voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd door opzegging van de werkgever (nadat aan alle regels daarvoor is voldaan) of door ontbinding door de kantonrechter; en
  2. partijen vervolgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan;
  3. dan zal die arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigen.

Let op, deze regel geldt niet als de voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer op grond van een daartoe strekkend beding. Zo'n beding kan in de arbeidsovereenkomst staan en wordt wel een pensioenontslagbeding genoemd.

Kortom, als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt met wederzijds goedvinden en u gaat vervolgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan, dan kleeft daar dus het risico aan dat de laatste arbeidsovereenkomst minder eenvoudig eindigt. Om in de toekomst eventueel een goede zaak tegen de betreffende werknemer te hebben, zult u het dienstverband goed moeten monitoren en voldoende aan dossieropbouw doen.
Wat betreft het aanbieden van andere arbeidsvoorwaarden, zoals een kleinere arbeidsomvang: ja dat kan, het staat partijen vrij daarover (nadere) afspraken te maken en/of opnieuw te contracteren. Uiteraard is het de vraag of de betreffende werknemer hiermee akkoord gaat.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Ragetlieregel?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar