Na twee jaar een vast contract?

Onlangs las ik iets over de plannen uit het sociaal akkoord. Een van mijn werknemers werkt nu meer dan twee jaar in onze bv en heeft al een derde tijdelijk contract. Is het nu zo dat op basis van de nieuwe maatregelen deze werknemer straks een vast contract heeft?

Antwoord

10 april 2015

n het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat flexwerkers sneller zekerheid krijgen over hun baan. Daarom wordt de zogenoemde ketenbepaling verkort. Bij nieuwe werknemers mag u bovendien geen proeftijd meer opnemen als een contract zes maanden of korter duurt.

Flexibel

Veel ondernemingen blijken een voorkeur voor flexwerkers te hebben, waardoor de flexibele arbeidsrelatie gebruikt wordt als alternatief voor een vast contract. Op die manier ontwijken werkgevers regels over ontslagbescherming en cao-bepalingen. Momenteel kunt u een werknemer drie tijdelijke contracten aanbieden of drie jaar in dienst hebben, voordat hij recht heeft op een vast contract. Zou u de werknemer een vierde contract aanbieden, dan wordt dit dus een vast contract. Zou de werknemer twee contracten hebben gehad, maar werkt hij langer dan drie jaar bij u, dan wordt het volgende contract eveneens een vast contract.

Jongeren

U kunt een werknemer dan nog steeds maximaal drie tijdelijke contracten geven, maar de duur van de ketenbepaling is dan slechts twee jaar. Biedt u na twee jaar dienstverband een derde contract aan, dan is dat dus automatisch een vast contract. Zitten er zes maanden of meer tussen twee tijdelijke contracten, dan begint de ketenbepaling opnieuw. Nu is dat na drie maanden. Afwijking van de ketenbepaling in de cao is mogelijk, maar het aantal contracten bedraagt maximaal zes in een periode van vier jaar. De nieuwe regeling geldt niet voor jongeren onder de 18 jaar met een contract voor 12 uur of minder.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • WWZ deel 3: Ketenbepaling
    • Videocollege 8 minuten

    In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de ketenbepaling. De WWZ zorgt ervoor dat werknemers eerder een vast contract krijgen. U krijgt te zien hoe de situatie was voordat de WWZ...

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

Heeft u een vraag over Ketenbepaling?

Marjol Nikkels

Specialist Sociale Wetgeving

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar