Na wijziging van horeca CAO, hoeveel zou ik dan moeten verdienen?

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe horeca CAO. Hierin staat de volgende tekst:

De loontabel per 1 januari 2018 bij deze cao is inclusief 1,3% aanpassing met de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens van oktober 2017.

Stel: er is een loontabel van bv. € 1.000 tot € 2.000 en ik verdien € 1.500. Gaat mijn salaris dan 1,3% omhoog of is dit alleen van toepassing op de begin- en eindsalaris van de schaal. De schaal wordt dan € 1.013 tot € 2.026, maar het salaris blijft € 1.500. Of wordt het salaris dan € 1.519,50?

Antwoord

15 januari 2018

Per januari 2018 zijn de basis- en eindlonen verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,3%. Heeft uw vakkracht een loon dat lager is dan het nieuwe basisloon van de betreffende schaal uit de loontabel? Dan verhoogt u het salaris tot aan het nieuwe basisloon uit die tabel. Verdient de vakkracht al meer dan het nieuwe basisloon? Of zelfs meer dan het eindloon van de loontabel, dan past u verder geen loonsverhoging horeca meer toe.

Wanneer uw medewerker geen vakkracht is, toetst u het huidige salaris alleen aan het nieuwe WML per 1 januari 2018. Deze medewerker heeft geen recht op een verhoging. Verdient de medewerker al meer dan het verhoogde wettelijk minimumloon, dan heeft hij geen recht op een extra loonsverhoging horeca per 1 januari 2018. 

Bron: KHN

-------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Gerrie de Hoop - Loonheffingen.nl

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

Heeft u een vraag over Cao?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar