Niet ontvangen vergoeding aftrekken?

Als bestuurder van een ANBI ontvang ik een kleine vergoeding voor mijn werkzaamheden. Tenminste, zo is het afgesproken, maar wat mij betreft houdt de stichting deze vergoeding in eigen zak. Klopt het dat ik deze vergoeding dan als gift mag aftrekken?

Antwoord

13 april 2015

Giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn voor een donateur inderdaad aftrekbaar in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB). Als u voor uw bestuurswerk een vergoeding ontvangt, mag u dit ‘teruggeven’ aan de organisatie. Er is dan in principe sprake van een gift, die u waarschijnlijk als zodanig kunt aftrekken in uw IB-aangifte. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Zo moet u werkzaamheden verrichten voor een organisatie die bij de Belastingdienst is geregistreerd als ANBI, wat bij u het geval is. Andere voorwaarden zijn:

  • de ANBI heeft een verklaring afgegeven dat u zich heeft ingezet als vrijwilliger;
  • u kunt aanspraak maken op de in de verklaring genoemde vergoeding;
  • de ANBI is bereid en in staat de afgesproken vergoeding uit te keren;
  • u kunt vrij over de vergoeding beschikken.

Als u afziet van de vrijwilligersvergoeding, moet u zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding aan de ANBI schenkt. De organisatie waarvoor u werkt, mag u daartoe dus niet verplichten.

Kosten

Het komt ook voor dat een vrijwilliger afziet van de vergoeding van de daadwerkelijk door hem gemaakte kosten. Als u ervoor kiest om door u gemaakte kosten – die eigenlijk voor rekening zijn van de ANBI – niet te declareren, mag u deze kosten ook aftrekken als gift. Het moet dan wel gaan om kosten die volgens zogenoemde maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zoals reiskosten, portokosten, auto- en taxikosten en kosten voor enveloppen, papier en inkt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Belastingaangifte?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar